Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insect

insect
insect

insect

Insects are animals that have six legs, a three-part body and a hard exoskeleton.

['insekt]
danh từ
(động vật học) sâu bọ, côn trùng


/'insekt/

danh từ
(động vật học) sâu bọ, côn trùng
(nghĩa bóng) đồ nhãi nhép, đồ sâu bọ, đồ giun dế

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "insect"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.