Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inhumane
inhumane
[,inhju:'mein]
tính từ
không có lòng thương người; độc ác


/,inhju:'mein/

tính từ
không có lòng thương người; độc ác

Related search result for "inhumane"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.