Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ingenious

ingenious
[in'dʒi:njəs]
tính từ
khéo léo
tài tình, mưu trí


/in'dʤi:njəs/

tính từ
khéo léo
tài tình, mưu trí

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ingenious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.