Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infra-red(vật lí) tia hồng ngoại

/'infrə'red/

tính từ
(vật lý) ngoài đỏ, hồng ngoại (tia)

danh từ
tia ngoài đỏ, tia hồng ngoại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.