Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infra dig
infra+dig
['infrə'dig]
tính từ
làm hạ nhân phẩm của mình
screaming in public is infra dig for an old professor
la hét trước công chúng là hạ nhân phẩm đối với một vị giáo sư già


/'infrə'dig/

tính từ
làm hạ nhân phẩm của mình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.