Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
informative
informative
[in'fɔ:mətiv]
tính từ
cung cấp nhiều tin tức, có nhiều tài liệu
có tác dụng nâng cao kiến thứcthông tin, tin

/in'fɔ:mətiv/

tính từ
cung cấp nhiều tin tức, có nhiều tài liệu
có tác dụng nâng cao kiến thức

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "informative"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.