Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ineffectualness
ineffectualness
[,ini'fektjuəlnis]
danh từ
sự không đem lại kết quả mong muốn; sự không đem lại kết quả quyết định, sự không ăn thua
tính vô ích
tính bất lực


/,ini'fektjuəlnis/

danh từ
sự không đem lại kết quả mong nuốn; sự không đem lại kết quả quyết định, sự không ăn thua
tính vô ích
tính bất lực

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.