Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indiscreet
indiscreet
[,indis'kri:t]
tính từ
vô ý, không thận trọng; không kín đáo, hớ hênh (trong cách ăn nói...)
không khôn ngoan, không biết suy xét


/,indis'kri:t/

tính từ
vô ý, không thận trọng; không kín đáo, hớ hênh (trong cách ăn nói...)
không khôn ngoan, không biết suy xét

Related search result for "indiscreet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.