Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indiaman


/'indjəmæn/

danh từ
tàu buôn đi lại giữa Anh và Ân-ddộ

Related search result for "indiaman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.