Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
india-rubber


/'indjə'rʌbə/

danh từ
cao su
cái tẩy
(định ngữ) (thuộc) cao su; bằng cao su

Related search result for "india-rubber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.