Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indecorous
indecorous
[in'dekərəs]
tính từ
không phải phép, không đúng mực, không đứng đắn; khiếm nhã, bất lịch sự


/in'dekərəs/

tính từ
không phải phép, không đúng mực, không đứng đắn; khiếm nhã, bất lịch s

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "indecorous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.