Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incompressibility
incompressibility
['inkəm,presə'biliti]
danh từ
tính không nén được, tính không ép đượctính không nén được

/'inkəm,presə'biliti/

danh từ
tính không nén được, tính không ép được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.