Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incidentalness
incidentalness
[,insi'dentlnis]
danh từ
tính ngẫu nhiên, tính tình cờ
tính chất phụ


/,insi'dentlnis/

danh từ
tính ngẫu nhiên, tính tình cờ
tính chất ph


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.