Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incidental music
incidental+music
[,insi'dentl'mju:zik]
danh từ
nhạc nền (trong phim, kịch...)


/,insi'dentl'mju:zik/

danh từ
nhạc nền (trong phim, kịch...)

Related search result for "incidental music"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.