Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incapability
incapability
[in,keipə'biliti]
danh từ
sự không đủ khả năng, sự bất tài, sự bất lực


/in,keipə'biliti/

danh từ
sự không đủ khả năng, sự bất tài, sự bất lực

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.