Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
in for a penny, in for a pound
in+for+a+penny,+in+for+a+pound
thành ngữ penny
in for a penny, in for a pound
việc đã làm thì phải làm đến nơi đến chốnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.