Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impolicy
impolicy
[im'pɔlisi]
danh từ
chính sách vụng về, hành động thất sách


/im'pɔlisi/

danh từ
chính sách vụng, chính sách khôn ngoan
việc làm thất sách


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.