Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impletion
impletion
[im'pli:∫n]
danh từ
sự đầy đủ; sự làm đầy


/im'pli:ʃn/

danh từ
sự đầy đủ; sự làm đầy

Related search result for "impletion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.