Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imperceptible
imperceptible
[,impə'septəbl]
tính từ
không thể cảm thấy; không thể nhận thấy


/'impə'septəbl/

tính từ
không thể cảm thấy; không thể nhận thấy
rất nhỉ, rất tinh tế

Related search result for "imperceptible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.