Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imperativeness
imperativeness
[im'perətivnis]
danh từ
tính chất cấp bách
tính chất sai khiến, tính chất mệnh lệnh


/im'perətivnis/

danh từ
tính chất cấp bách
tính chất sai khiến, tính chất mệnh lệnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "imperativeness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.