Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imbecilic
imbecilic
[,imbi'silik]
tính từ
dại dột, ngu xuẩn
an imbecilic idea
một ý nghĩ ngu xuẩn


/,imbi'silik/

tính từ
(thuộc) người khờ dại, (thuộc) người đần
ngu xuẩn
an imbecilic idea một ý nghĩ ngu xuẩn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.