Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imaginer
imaginer
[i'mædʒinə]
danh từ
người tưởng tượng, người hình dung


/i'mædʤinə/

danh từ
người tưởng tượng, người hình dung

Related search result for "imaginer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.