Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imageable
imageable
['imidʒəbl]
tính từ
có thể vẽ hình
có thể phản ánh
có thể hình dung, có thể tưởng tượng ra
có thể mô tả sinh động
có thể điển hình hoá được


/'imidʤəbl/

tính từ
có thể vẽ hình
có thể phản ánh
có thể hình dung, có thể tưởng tượng ra
có thể mô tả sinh động
có thể điển hình hoá được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.