Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illustriousness
illustriousness
[i'lʌstriəsnis]
danh từ
tiếng tăm; sự nổi tiếng
sự lừng lẫy, sự rạng rỡ, sự quang vinh


/i'lʌstreiəsnis/

danh từ
tiếng tăm; sự nổi tiếng
sự lừng lẫy, sự rạng rỡ, sự quang vinh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.