Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illustrious
illustrious
[i'lʌstriəs]
tính từ
có tiếng, nổi tiếng
an illustrious leader
một lãnh tụ có tiếng
lừng lẫy, rạng rỡ, vinh quang
an illustrious victory
một chiến thắng lừng lẫy


/i'lʌstreiəs/

tính từ
có tiếng, nổi tiếng
an illustrious lender một lãnh tụ có tiếng
lừng lẫy, rạng rỡ, vinh quang
an illustrious victory một chiến thắng lừng lẫy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "illustrious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.