Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illimitable
illimitable
[i'limitəbl]
tính từ
vô hạn, mênh mông, vô biên


/i'limitəbl/

tính từ
vô hạn, mênh mông, vô biên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "illimitable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.