Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illegitimateness
illegitimateness
[,ili'dʒitimitnis]
danh từ
tính chất không hợp pháp, tính chất không chính đáng


/,ili'dʤitimitnis/

danh từ
tính chất không hợp pháp, tính chất không chính đáng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.