Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-tempered
ill-tempered
['il'tempəd]
tính từ
càu nhàu, cáu bẳn, gắt gỏng


/'il'tempəd/

tính từ
càu nhàu, cáu bẳn, gắt gỏng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ill-tempered"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.