Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-suited
ill-suited
['il'sju:tid]
tính từ
không hợp, không thích hợp


/'il'sju:tid/

tính từ
không hợp, không thích hợp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.