Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idolatry
idolatry
[ai'dɔlətri]
danh từ
sự sùng bái thần tượng


/ai'dɔlətri/

danh từ
sự sùng bái thần tượng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "idolatry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.