Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ideate
ideate
[ai'di:eit]
động từ
tưởng tượng, quan niệm, nghĩ ra, có ý nghĩ về


/ai'di:eit/

động từ
tưởng tượng, quan niệm, nghĩ ra, có ý nghĩ về

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ideate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.