Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ideal point
ideal+point
[ai'diəl'pɔint]
danh từ
(toán học) điểm lý tưởng


/ai'diəi'pɔint/

danh từ
(toán học) điểm lý tưởng

Related search result for "ideal point"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.