Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idea'd
idea'd
[ai'diəd]
Cách viết khác:
ideaed
[ai'diəd]
tính từ
có ý kiến, có nhiều ý kiến


/ai'diəd/ (ideaed) /ai'diəd/

tính từ
có ý kiến, có nhiều ý kiến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.