Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
iciness
iciness
['aisinis]
danh từ
sự băng giá, sự lạnh lẽo
(nghĩa bóng) sự lạnh lùng, sự lãnh đạm


/'aisinis/

danh từ
sự băng giá, sự lạnh lẽo
(nghĩa bóng) sự lạnh lùng, sự lânh đạm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "iciness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.