Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hypotheses
hypotheses
Xem hypothesis


/hai'pɔθisis/

danh từ, số nhiều hypotheses /hai'pɔθisi:z/
giả thuyết

Related search result for "hypotheses"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.