Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hype
danh từ
sự quảng cáo thổi phồng, sự cường điệu

ngoại động từ
quảng cáo thổi phồng, cường điệuhype
[haip]
danh từ
sự quảng cáo thổi phồng, sự cường điệu
ngoại động từ
quảng cáo thổi phồng, cường điệuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.