Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hymen
hymen
['haimən]
danh từ
(thần thoại,thần học) (Hymen) thần hôn nhân; ông tơ bà nguyệt
(giải phẫu) xử nữ mạc; màng trinh


/'haimən/

danh từ
(thần thoại,thần học) (Hymen) thần hôn nhân; ông tơ bà nguyệt
(giải phẫu) màng trinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hymen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.