Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hydroacoustics
hydroacoustics
[,haidrouə'ku:stiks]
danh từ
thuỷ âm học


/'haidrouə'ku:stiks/

danh từ
thuỷ âm học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.