Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hung tợnadj
violent, cruel

[hung tợn]
tính từ
violent, cruelGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.