Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
humanist
humanist
['hju:mənist]
danh từ
nhà nghiên cứu khoa học nhân văn; người theo dõi chủ nghĩa nhân văn
nhà nghiên cứu văn hoá Hy-lạp


/'hju:mənist/

danh từ
nhà nghiên cứu khoa học nhân văn; người theo dõi chủ nghĩa nhân văn
nhà nghiên cứu văn hoá Hy-lạp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "humanist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.