Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hugeness
hugeness
['hju:dʒnis]
danh từ
sự to lớn, sự khổng lồ


/'hju:dʤnis/

danh từ
sự to lớn, sự khổng lồ

Related search result for "hugeness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.