Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hot up
hot+up
['hɔt'tʌp]
nội động từ
trở nên sôi nổi hấp dẫn, trở nên kích động
The film began to hot up halfway through
đến nửa chừng, phim bắt đầu sôi động.
tăng lên (về cường độ)
Air raids began to hot up about the beginning of February
những cuộc oanh tạc bắt đầu tăng lên vào đầu tháng hai.
ngoại động từ
làm cho nóng hơn, sôi nổi hơn, nhanh hơnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.