Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hostel
hostel
['hɔstəl]
danh từ
toà nhà cung cấp nơi ăn chốn ở rẻ tiền cho sinh viên, công nhân, người vô gia cư...; ký túc xá; nhà tập thể


/'hɔstəl/

danh từ
nhà ký túc (của học sinh)
nhà tập thể (cho công nhân)
cũ nhà trọ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hostel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.