Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hormonic
hormonic
[hɔ:'mɔnik]
tính từ
(sinh vật học) (thuộc) Hoocmon; có tính chất Hoocmon


/hɔ:'mɔnik/

tính từ
(sinh vật học) (thuộc) Hoocmon; có tính chất Hoocmon

Related search result for "hormonic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.