Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hoove
hoove
[hu:v]
danh từ
(thú y học) chứng trướng bụng (trâu, bò...)


/hu:v/

danh từ
(thú y học) chứng trướng bụng (trâu, bò...)

Related search result for "hoove"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.