Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
honey locust
honey+locust
['hʌni'loukəst]
danh từ
(thực vật học) cây bồ kếp ba gai


/'hʌni'loukəst/

danh từ
(thực vật học) cây bồ kếp ba gai

Related search result for "honey locust"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.