Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hokum
hokum
['houkəm]
danh từ
kịch bản rẻ tiền (cốt chỉ để phục vụ cho những người không biết phê phán)
lời nói ngớ ngẩn vô nghĩa


/'houkəm/

danh từ
kịch bản rẻ tiền (cốt chỉ để phục vụ cho những người không biết phê phán)
lời nói ngớ ngẩn vô nghĩa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hokum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.