Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hodge
hodge
[hɔdʒ]
danh từ
người nông dân Anh điển hình


/hɔdʤ/

danh từ
người nông dân Anh điển hình

Related search result for "hodge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.