Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hoa hậunoun
the Queen of beauty, miss beauty

[hoa hậu]
beauty queen; Miss
Cuộc thi hoa hậu thế giới
The Miss World contestGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.