Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hit/hit/

danh từ

đòn, cú đánh trúng (đấm, bắn, ném)

    a clever hit một đòn hay

    three hits and five misses ba đòn trúng năm đòn hụt

việc thành công; việc đạt kết quả; việc may mắn

    the new play is quite a hit bản kịch mới rất thành công

((thường) at) lời chỉ trích cay độc, nhận xét gay gắt

    that was a hit at me câu đó nhằm chỉ trích tôi đấy

ngoại động từ

đánh, đấm trúng, bắn trúng, ném trúng

    hit hard!; hit out! đánh mạnh vào

    to hit someone on the head đánh trúng đầu ai

va phải, vấp phải, va trúng

    to hit one's head against (on) a door va đầu vào cửa

(nghĩa bóng) chạm nọc, xúc phạm đến, làm tổn thương, làm đau khổ (về tình cảm...)

    to be hard hit bị đòn nặng; bị đánh trúng; (nghĩa bóng) bị xúc phạm nặng nề; bị chạm nọc, bị đau khổ

tìm ra, vớ được

    to hit the right path tìm ra con đường đi đúng

hợp với, đúng với

    to hit someone's fance hợp với (đúng với) sở thích của ai

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đạt tới, đạt được, tới

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mê đắm, đam mê

    to hit the bottle đam mê rượu chè

nội động từ

( at) nhằm đánh

( against, upon) vấp phải, va trúng

( on, upon) tìm ra, vớ được

    to hit upon a plan tìm ra một kế hoạch

!to hit off

nhại đúng như hệt, lặp lại đúng như in

đánh tới tấp; đấm phải, đấm trái túi bụi

!to hit below the belt

(thể dục,thể thao) đánh bụng dưới, đánh sai luật (quyền Anh)

(nghĩa bóng) chơi không chính đáng, chơi gian lận, chơi xấu

!to hit it off with somebody

đồng ý với ai, ăn ý với ai, tâm đầu ý hợp với ai

!to hit it off together

ăn ý với nhau, tâm đầu ý hợp với nhau

!to hit it

!to hit the [right] nail on the heald

đoán trúng, nói đúng

!to hit the bit spots

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (hàng không), (từ lóng) hạ cánh, đỗ xuống đất

rơi xuống đất

!to hit the silk

(xem) silk

!to hit the trail (pike, road, breeze)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ra đi, lên đường

đi chơi, đi du lịch


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.